ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต พค. 2 กรณีแจ้งความเห็นต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
(จำนวนคนอ่าน37501 คน) share facebook
 
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขประกอบการให้ความเห็นการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (PDF

 
หมายเหตุ
1. ระยะเวลาดำเนินการไม่รวมระยะเวลาแก้ไขข้อมูล
2. หาก พพ. ตรวจสอบพบข้อสงสัย หรือข้อมูลผิดปกติ พพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยการถ่ายทอดสด (Live) หรือตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตพลังงานควบคุม เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในการพิจารณาออกใบอนุญาต
 
ประเภท วิธีการผลิตพลังงาน
A. ระบบผลิตพลังงานควบคุมจากแสงอาทิตย์
แบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
B. ระบบผลิตพลังงานควบคุมจากประเภทอื่น
แบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 (word PDF)
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 (word PDF)
 
 
กลุ่มพลังงานควบคุม
กองกำกับการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โทรศัทพ์ 0 2226 1827 โทรสาร 0 2226 1379
อีเมล์ erc@dede.go.th

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537