คลังความรู้ >> พลังงานทดแทน >> พลังงานแสงอาทิตย์ >> ประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
share facebook

การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร เป็นการผลิตน้ำร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช่หรือไม่

การผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์คือการผลิตน้ำร้อนจากแผงผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector) ซึ่งเป็นแผงที่ให้น้ำไหลผ่านท่อเพื่อรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ซึ่งต่างกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คือการผลิตน้ำร้อนจากแผงผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ใช่การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แล้วนำไฟฟ้าที่ได้มาต้มน้ำให้ร้อน

การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผสมผสานความร้อนปล่อยทิ้งคืออะไร

การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผสมผสานความร้อนปล่อยทิ้งคือ การผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และการความร้อนปล่อยทิ้ง (Waste Heat) เช่น ความร้อนทิ้งจากชุดระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ เตาเผา หม้อไอน้ำ เป็นต้น

ทำไมต้องเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผสมผสานความร้อนปล่อยทิ้ง

เนื่องจากในโรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการต่างๆ มีความร้อนปล่อยทิ้งจำนวนมากจาก ระบบปรับอากาศ เตาเผา หรือหม้อต้ม ดังนั้นการนำพลังงานในส่วนนี้กลับมาใช้ประโยชน์ โดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำให้การคืนทุนในการผลิตน้ำร้อนเร็วขึ้น ซึ่งหากเป็นการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว อาจทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตน้ำร้อนต่ำลงในช่วงที่ท้องฟ้ามีเมฆ หรือช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่มีความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ต่ำ

แล้วจะผลิตน้ำร้อนโดยใช้ความร้อนความร้อนปล่อยทิ้งเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่
สามารถทำได้แต่ปริมาณน้ำร้อนที่ได้อาจไม่เพียงพอกับการใช้งาน จึงต้องหาแหล่งผลิตพลังงานความร้อนเสริมเข้ามาช่วย ซึ่งการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถผลิตน้ำร้อนได้ โดยการลงทุนไม่สูงมากนัก และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการต้มน้ำร้อนได้อีกด้วย

ระยะเวลาในการคืนทุนกี่ปี
ถ้าเป็นระบบผสมผสานที่ใช้ความร้อนเหลือทิ้งในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ก็สามารถคืนทุนได้เร็วกว่า 3 ปี

อายุการใช้งานกี่ปี
แผงผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีอายุการใช้งานได้ 10-15 ปี

ในประเทศไทยมี Successful case หรือไม่

มี ตัวอย่างของกรณีที่ประสบความสำเร็จ เช่น โรงแรมดุสิตไอแลนด์รีสอร์ท ซึ่งติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากชุดระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ และตู้แช่อาหารมาผลิตความร้อน และมีฮีทเตอร์ไฟฟ้าขนาด 9 กิโลวัตต์จำนวน 12 ชุดช่วยผลิตน้ำร้อนสำรอง ซึ่งสามารถผลิตได้ 22,500 ลิตรต่อวัน

รัฐมีนโยบายส่งเสริมหรือไม่ อย่างไร
ขณะนี้รัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบผสมผสาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

มีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนอย่างไร
ในระยะแรกมีการสนับสนุนด้านการสำรวจ การศึกษาเบื้องต้นทางศักยภาพความเหมาะสมทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ การออกแบบเบื้องต้น และให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ ซึ่งในปัจจุบันได้มีแผนสนับสนุนการลงทุนในส่วนของแผงรับความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการส่งเสริมในระดับผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น โดยส่งเสริมในลักษณะการให้เงินสนับสนุนการลงทุนการติดตั้งแผงผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ของการสนับสนุน

แล้วจะมีการสนับสนุนสำหรับผู้ใช้ตามบ้านเรือนหรือไม่
มีการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะต่อไป

ถ้าสนใจจะเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไร
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 0 2221 7841
หรือ E-mail มาที่ swh@dede.go.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โทร 0 2223 0021-9
คุณวิรัช มณีขาว ต่อ 1481

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537